Coaching

 

Coachen is een niet beschermd, vrij beroep. De kwaliteit van de coach hangt af van het inlevingsvermogen, de deskundigheid en de opleiding van de coach. Door het volgen van een intensieve opleiding van een jaar (500 studiebelastinguren naast vele uren intervisie) op HBO niveau aan de ALBA academie heb ik de competenties en het niveau waarop ik effectief de sparringpartner kan zijn.

Ik mag mijzelf een geaccrediteerd beroepscoach noemen. 

Mijn specialisaties:

  1. (muziek) leraren, schoolleiders/directeuren en onderwijsbestuurders
  2. schoolleiderscompetenties
  3. loopbaan vragen
  4. vragen t.a.v. eigen effectiviteit en functioneren
Hoe ga ik te werk?

In het eerste gesprek gaan we samen op zoek en proberen we te komen tot het vaststellen van één of meerdere doelen. Deze doelen kunnen liggen op het terrein van te ontwikkelen competenties, welzijn, overtuigingen of een evenwichtiger gevoel. We kijken naar de toekomst. We zoeken de obstakels die de oplossing van een probleem in de weg zouden staan en we creëren omstandigheden die een probleem oplosbaar maken. Ik maak gebruik van de rationele emotieve therapie technieken en zoek aansluiting bij het ontwikkelingsniveau, de belevingswereld en het zelfsturende vermogen van de cliënt. Ook maak ik gebruik van ‘instrumenten/tools’, zoals: 360 graden feedback, kwaliteitenonderzoek en dergelijke.

Hoe bouwen we de sessies op?

Het eerste gesprek heeft zowel kennismaking, als intake tot doel. In een ontspannen sfeer leren we elkaar kennen. We proberen een coachvraag en de doelen te formuleren. Soms is die vraag helder en duidelijk, soms zijn er meerdere gesprekken nodig om een vraag of probleem helder te krijgen. Hierna volgt een aantal gesprekken om de doelen concreet in te vullen. Gesprekken duren ongeveer een uur. Iedere inbreng van de gecoachte is welkom.

Voor wie?

Door mijn kennis en ervaring in het onderwijs en onderwijsmanagement kan ik van speciale betekenis zijn voor mensen in het onderwijs (leerkrachten, directieleden en bestuur), maar zeker ook voor opgroeiende jongeren en studenten.