Interim Management

Een school leiden betekent voor mij:

 • een professionele cultuur creëren (inspiratie A. v. Emst)
 • het personeel de ruimte geven om het vak van leraar optimaal te kunnen uitoefenen (Marzano; Staes)
 • ruimte voor passie en talenten
 • een sterke organisatie creëren 
 • gezamenlijk doelen stellen
 • verbinden door te delen
 • een luisterend oor hebben
 • een coachende leiderschapsstijl
 • ruimte voor innovatie en experiment 
 • beslissingen nemen
 • tijd voor herstel

Interim-management:

Mijn aanpak van Interim management is:

 • inzicht krijgen in de problematiek door het verkrijgen van een duidelijke probleemanalyse 
 • concrete doelstellingen formuleren
 • twee weken proeftijd, waarna een definitieve overeenkomst wordt afgesloten
 • In overleg met de opdrachtgever wordt het actieplan vastgelegd

Mijn competenties (aantoonbaar d.m.v. diverse documenten)

 • Besluitvaardig en hardwerkend: ik hak knopen door en ga door tot het werk af is
 • Strategisch in denken en handelen: ik houd rekening met opvattingen van anderen en weeg zorgvuldig te nemen stappen af; ik werk vanuit visie en zet lijnen uit. Ik heb gevoel voor politieke verhoudingen
 • Integer: ik ben eerlijk, open en oprecht
 • Reflectief: ik kijk beschouwend naar eigen gedrag en handelen
 • Enthousiast en energiek: ik ben betrokken en kan veel tegelijk aanpakken
 • Creatief en innovatief: ik denk ‘out of the box’ en ‘vernieuwen is noodzaak’
 • Verbindend en empatisch: ik kan me goed inleven en verplaatsen in gevoelens van anderen
 • Communicatief: ik kan goed luisteren, spreek mensen op hun gedrag aan en kan helder formuleren
 • Resultaatgericht: ik werk naar doelen toe en neem beslissingen
 • Pro-actief: ik ben gericht op de toekomst met behoud van het goede
 • Ruimdenkend: ik heb geen moeite met controversiële onderwerpen

Inspiratie:
In mijn werk heb ik mij laten inspireren door mijn eigen ervaring met talloze verschillende directies en leiderschapsstijlen.
Ik heb mij altijd het prettigst gevoeld bij een schoolleiding die vertrouwen uitstraalde, eigenaarschap en autonomie stimuleerden, de ruimte gaf om creatief te kunnen zijn, te kunnen ontwikkelen en samen met het team nieuwe wegen onderzocht en gezamenlijk doelen stelde.

Inspirerende personen: Leon de Caluwé, Alex van Emst, Twan Paes, Eric van ‘t Zelfde, Ben Flierman, Erik Scherder, Marcel van Herpen,  John de Leeuw, Jef Staes, Ferre Laevers, e.a.

Management ervaring:

 • Directeur met bestuursmandaat: Rudolf Steiner School Breda (2 1/2 jaar)
 • Meerschools directeur: D’n Opstap, De Akkerwinde en de Clemensschool, resp. in Lage en Hooge Mierde en Hulsel (8 jaar)
 • Lid van de Raad van Toezicht van het PIUS X college in Bladel (heden)
 • Veel activiteiten op bestuursniveau w.o. samenstellen functiebouwwerk, kwaliteitszorg, CAO.

successen:

Invoeren en begeleiden handelingsgericht werken, invoeren professionele cultuur, invoeren en moderniseren ICT (Snappet, Office 365, Gynzy, e.d.), invoeren 5 gelijke dagen model (continuroosters), conflictoplossing e.d.

 •